Home > Stichting > ANBI

Titel

ANBI

De Stichting Gispen Collectie staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Per 1 januari 2014 moeten diverse gegevens van ANBI's via het internet openbaar worden gemaakt. Hieronder vindt u de ANBI-gegevens van de Stichting Gispen Collectie.

Contactgegevens
Parallelweg West 23
4104 AZ Culemborg
Tel: 0345 474211
E-mail: conservator@stichtinggispencollectie.nl
Website: www.stichtinggispencollectie.nl
RSIN/ fiscaal nummer: 8048.48.683

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting Gispen Collectie bestaat uit zes personen:
Voorzitter: Casper de Groot
Secretaris: Elise Meier
Penningmeester: Gabriëlle Donné-Op den Kelder
Bestuurslid vanuit Gispen B.V.: Pieter Noorlander
Bestuurslid: Cornelis van der Bas
Bestuurslid: Henk Bijma

Naast het bestuur heeft de Stichting Gispen Collectie een conservator en een werkgroep. De conservator verricht onderzoek naar de geschiedenis van het bedrijf Gispen, heeft overleg met collega-instellingen en draagt zorg voor de verschillende vormen van publieksoverdracht. De conservator formuleert mede het beleid van de Stichting Gispen Collectie. Samen met de leden van de werkgroep is de conservator verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het – door het bestuur goedgekeurde – beleid.

Nadere gegevens over het bestuur en de werkgroepleden is te vinden op: http://www.stichtinggispencollectie.nl/stichting/wie-zijn-wij/leden

De Stichting Gispen Collectie heeft ook een comité van aanbeveling. Het comité van aanbeveling ondersteunt de Stichting Gispen Collectie waar mogelijk door het leggen van contacten. De belangrijkste functie van het comité is het aanbevelen van de Stichting wanneer dat gewenst is.Nadere gegevens over de samenstelling van het comité van aanbeveling van de Stichting Gispen Collectie is te vinden op: http://www.stichtinggispencollectie.nl/stichting/wie-zijn-wij/comit%C3%A9-van-aanbeveling

Beleidspunten 2015
De beleidspunten voor het jaar 2015 kunt u hier downloaden. Informatie over activiteiten uit de voorgaande jaren is te vinden in het beleidsplan 2009 - 2014. Een link naar dit beleidsplan vindt u onderaan deze pagina.

Beloningsbeleid
De bestuurs- en werkgroepleden van de Stichting Gispen Collectie ontvangen geen vergoeding. De stichting vergoedt wel de gemaakte onkosten van de bestuurs- en werkgroepleden, voor zover die kosten door hen kunnen worden verantwoord.
De conservator is in dienst bij de Stichting Gispen Collectie (voor 8 uur per week).

Doelstelling
De Stichting Gispen Collectie is hét kenniscentrum over de historie van het bedrijf Gispen. De stichting heeft als doel het bevorderen van kennis over, het stimuleren van onderzoek naar en het integraal ontsluiten en uitdragen van de geschiedenis van het bedrijf Gispen en de door het bedrijf ontworpen producten.
De Stichting Gispen Collectie zal het historische bronnenmateriaal over het bedrijf Gispen toegankelijk maken en de stichting zal instellingen die Gispen erfgoed beheren, adviseren en waken voor het behoud van meubelstukken, documentatie en archieven van het bedrijf.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten kunt u hier downloaden.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording over 2016 kunt u hieronder downloaden.