Home > Stichting > Wie zijn wij > (Bestuurs)leden

Titel

(Bestuurs)leden

Nieuwe voorzitter

Professor ir. Jan J. Jacobs is gestopt als voorzitter van de Stichting Gispen Collectie. Hij heeft al in de jaren tachtig, samen met John Venneman en Guus Toonen, veel oude Gispen producten en documentatie verzameld. Vanaf de oprichting van de Stichting Gispen Collectie in 1996 was Jan bestuurslid. Later is hij in de functies van secretaris en voorzitter actief geweest. Jan heeft namens de stichting veel lezingen gegeven en artikelen geschreven. De stichting bedankt Jan voor zijn zeer deskundige inzet voor de stichting door de jaren heen.

Het voorzittersstokje wordt overgenomen door dr. Casper de Groot, die al vanaf zijn jeugd geïnteresseerd is in bouw en vormgeving. Opgegroeid in Rotterdam tijdens de wederopbouw koos hij echter niet voor een opleiding in design, maar in de taal. Na een succesvolle wetenschappelijke loopbaan in de theoretische taalwetenschap en de analyse van het Hongaars aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij na zijn pensionering weer tijd om zich te wijden aan zijn andere liefdes: onderzoek, koken, bestuurlijk werk en het organiseren van evenementen voor de verschillende stichtingen waarvoor hij als bestuurslid werkzaam is. Eén daarvan is de Stichting Gispen Collectie, waarmee hij grote plannen heeft!

Gabriëlle Donne-Op den Kelder

Bestuur, Penningmeester, Werkgroep, Penningmeester werkgroep

Henk Bijma

Bestuur, Bestuurslid, Werkgroep, Secretaris werkgroep, Werving “Vrienden van”, Verkoop objecten

Pieter Noorlander

Bestuur, Bestuurslid

Cornelis van der Bas

Bestuur, Bestuurslid, Werkgroep, Sociale media

Guus Larsen

Werkgroep, Rondleidingen museum, Nieuwsbrief

Ed Wulterkens

Werkgroep, Kascommissie, Technische ondersteuning

Peter van der Linden

Werkgroep, Sponsorwerving

Elise Meier

Bestuur, Secretaris, Conservator, Werkgroep, Voorzitter werkgroep, Werving, Sponsorwerving, Regionale publiciteit, Landelijke publiciteit, Website, Nieuwsbrief, Tentoonstellingen

Casper de Groot

Bestuur, Voorzitter