Home > Collectie > Projecten > P.T.T. rijdend postkantoor

Naam project

P.T.T. rijdend postkantoor

In navolging van Frankrijk en Engeland wilde de P.T.T. een rijdend postkantoor ontwikkelen dat ingezet kon worden bij speciale evenementen. Het resultaat was een trekker van het merk Chevrolet, die een oplegger voort trok (van het merk DAF) met rondom drie loketten, een brievenbus, briefkaartenautomaat, twee postzegelautomaten, acht uitschuifbare schrijftafels en drie geluidsdichte telefooncellen.

Het eerste rijdende postkantoor van Nederland werd ontworpen door N.P. de Koo en ingericht met door Gispen vervaardigde meubelen. In een verzamelcatalogus van Gispen staat het als volgt omschreven: 'In opdracht van de Rijksautomobielcentrale te Den Haag leverden wij de stalen meubelen voor het rijdende postkantoor, bestaande uit aaneengebouwde bureaux met laden- en jalouziekasten, stempeltafel, postzakkenrekken, stempelrekjes, draaistoelen enz., een en ander volgens ontwerp van den Rotterdamsen interieur-architect N.P. de Koo.' Binnenin was plaats voor zo'n 4 tot 5 ambtenaren.

Het postkantoor werd als eerste ingezet op de T.T. in Assen op 30 juni en 1 juli 1939. In totaal is het maar bij 5 evenementen gebruikt voor het werd wegbezuinigd. In 1944 werd het autopostkantoor door de Duitsers in beslag genomen en later is het bij het bombardement van Kassel verbrand. De briefkaart (zie afbeeldingen) is door de oorlog ook nooit in gebruik genomen. De briefkaart en de blauwdruk zijn eigendom van het Museum voor Communicatie in Den Haag. 

Datering: 

1939

Plaats: 

Architect: 

Naam project

P.T.T. rijdend postkantoor
Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon
Google icon
e-mail icon