Home > Stichting > Wie zijn wij > (Bestuurs)leden

Titel

(Bestuurs)leden

De Stichting Gispen Collectie

De Stichting  Gispen Collectie bestaat uit een bestuur van vijf mensen en een conservator, die ondersteund wordt door vrijwilligers in diverse commissies.

Op de foto het bestuur en de commissieleden. Achterste rij, van links naar rechts:  Gabriëlle op den Kelder, Ilja Meijer, Henk Bijma, Ed Wulterkens, Frans Bruinsma, Peter van der Linden, Guus Larsen, Henk Kwant. Voorste rij van links naar rechts: Casper de Groot, Elise Meier, Liz Kreijn,  Inmiddels zijn Gabriëlle op den Kelder en Liz Kreijn gestopt met hun werk voor het bestuur. Janjaap Luijt is de nieuwe penningmeester, hij staat niet op de foto.

Henk Bijma

Werkgroep, 2D Archiefinventarisatie, Speciale evenementen

Ilja Meijer

Werkgroep, Sociale media, 2D Archiefinventarisatie, Website, Nieuwsbrief

Guus Larsen

Werkgroep, 2D Archiefinventarisatie, Nieuwsbrief, Speciale evenementen

Ed Wulterkens

Werkgroep, “Vrienden van”, Kascommissie, Technische ondersteuning

Peter van der Linden

Werkgroep, Sponsoren

Elise Meier

Conservator, Werkgroep, In- en externe contacten, Voorzitter werkgroep, Website, Nieuwsbrief, Tentoonstellingen, Speciale evenementen

Casper de Groot

Bestuur, Voorzitter, In- en externe contacten, Verkoop objecten, Contacten gemeente, Speciale evenementen

Inge Rook

Werkgroep, Nieuwsbrief

Anne Jan Stuij

Bestuur, Bestuurslid

Petra de la Lande Cremer

Bestuur, Secretaris

Frans Bruinsma

Werkgroep, Sponsoren

Janjaap Luijt

Bestuur, Penningmeester