Home > Stichting > Wie zijn wij > (Bestuurs)leden

Titel

(Bestuurs)leden

De Stichting Gispen Collectie

De Stichting  Gispen Collectie bestaat uit een bestuur van zes mensen en een conservator, die ondersteund wordt door vrijwilligers in diverse commissies.

Op de foto het bestuur en de commissieleden. Achterste rij, van links naar rechts:  Gabriëlle op den Kelder, Ilja Meijer, Henk Bijma, Ed Wulterkens, Frans Bruinsma, Peter van der Linden, Guus Larsen, Henk Kwant. Voorste rij van links naar rechts: Casper de Groot, Elise Meier, Liz Kreijn, 

Gabriëlle Donne-Op den Kelder

Bestuur, Penningmeester

Henk Bijma

Werkgroep, Werving “Vrienden van”, Verkoop objecten

Ilja Meijer

Werkgroep, Website, Nieuwsbrief

Cornelis van der Bas

Bestuur, Bestuurslid

Guus Larsen

Werkgroep, Rondleidingen museum, Nieuwsbrief

Ed Wulterkens

Werkgroep, Kascommissie, Technische ondersteuning

Peter van der Linden

Werkgroep, Sponsorwerving

Elise Meier

Conservator, Werkgroep, Voorzitter werkgroep, Documentalist / archivaris, Contacten gemeente, Rondleidingen museum, Website, Nieuwsbrief, Tentoonstellingen

Casper de Groot

Bestuur, Voorzitter

Anne Jan Stuij

Bestuur, Bestuurslid

Liz Kreijn

Bestuur, Bestuurslid

Petra de la Lande Cremer

Bestuur, Secretaris, Werkgroep, Secretaris werkgroep

Frans Bruinsma

Werkgroep, Sponsorwerving