Home > Stichting > Wie zijn wij > Doelstellingen

Titel

Doelstelling

De Stichting Gispen Collectie (SGC) is in 1996 opgericht door Guus Toonen en enkele andere oud-medewerkers van Gispen met als doelen het behoud van de historische bedrijfscollectie en het veiligstellen van het archief van de firma Gispen. Met de oprichting van de SGC krijgt de geschiedenis van het bedrijf Gispen de aandacht die het verdient. Dankzij deze oud-medewerkers kwam er ook een Gispen Museum. Dit museum is sedert 2004 gevestigd in het hoofdkantoor van Gispen International B.V. in Culemborg en sinds 2016 op de tweede verdieping. De semi-permantente tentoonstelling in het museum  geeft een overzicht van de belangrijkste lampen en meubelstukken die het bedrijf Gispen sinds 1916 heeft gemaakt.

De SGC is het kenniscentrum over de historie van het bedrijf Gispen. De stichting heeft als doel het bevorderen van kennis over, het stimuleren van onderzoek naar en het integraal ontsluiten en uitdragen van de geschiedenis van het bedrijf Gispen en de door het bedrijf ontworpen producten. Naast de ontsluiting waakt de SGC voor het behoud voor het Gispen erfgoed en geeft zij hierover advies aan instanties en particulieren. Voor het realiseren van deze doelstelling werkt de SGC samen met verschillende erfgoedinstanties. Belangrijke partners van de de SGC zijn het Nieuwe Instituut in Rotterdam (NI) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Rijswijk. De RCE beheert sinds 1999 de historische collectie Gispen meubilair. Sinds 1994 wordt het Gispen-archief over de periode 1916 - 1966 bij het NI bewaard. De SGC draagt zorg voor het beheer en de ontsluiting van het bedrijfsarchief uit de jongste periode (1966 tot 2000).

Het Gispen erfgoed wordt bewaard door verschillende (museale) instanties, archieven en particulieren. Om dit erfgoed bijeen te brengen, te ontsluiten en beschikbaar te stellen voor een groot publiek, is de SGC in 2009 begonnen met de ontsluiting van het digitale archief.